Monday, May 2, 2011

Berjimat menggunakan Air

Berjimatlah menggunakan air.

Kajian menunjukkan jumlah simpanan air semakain merosot, sedangkan pada masa yang sama populasi penduduk di Malaysia (khususnya di banda-bandar besar) semakin meningkat. Ini adalah hukum asas. Semakin banyak permintaan, sumber juga akan merosot. Untuk keperluan pengimbangan jangka panjang, kaedah seperti menaikkan tarif air digunakan. Keputusan akhir, diri sendiri terbeban kerana bil semakin tinggi.

Lebih parah, jumlah penggunaan isipadu air/pengguna juga semakin meningkat. Ini juga hukum asas, tapi dari sudut sosiologi. Apabila kehendak mengatasi keperluan, manusia cenderung untuk mendapatkan apa sahaja sehingga kepuasannya dapat dipenuhi. Tahun 2009 mencatatkan penggunaan air sebanyak 235 liter/pengguna, tapi pada 2010 jumlah meningkat 239/pengguna. Itu baru penggunaan secara langsung. Belum penggunaan air secara tidak langsung seperti pengairan di taman-taman perumahan berdekatan.

Banyak faktor yang mempengaruhi statistik ini. Seperti kurang kesedaran dalam menggunakan air, kurang pengetahuan tentang status sumber asli ini dan pelbagai lagi.

Sabda Nabi Muhammad sallallahialaihiwassalam yang memberi mesej jelas bahawa kita ditegah untuk membazir ketika mengambil wudhu' walaupun sedang berwudhu' dalam air mengalir.

Bersambung....

No comments:

Post a Comment