Saturday, December 7, 2013

Student Development

Pembangunan Mahasiswa adalah satu proses.
Proses jangka panjang, dan ia adalah proses pembangunan nilai.
Kemampanan mengekalkan kemajuan sesebuah negara amat berkait dengan pembangunan mahasiswa, kerana mereka ini bakal menerajui negara masa depan.
Dalam proses ini akan ada kekeliruan dan mungkin boleh membawa kepada perselisihan, bahkan dengan guru.

Itulah prosesnya.

Satu hari nanti semoga pelajar dapat menilai mana baik, mana buruk, dengan pengalaman dan pelajaran melalui proses tadi.

Apabila bekerja dan berkeluarga itu jugalah senario.

Guru pun belajar juga sebenarnya.

Saban tahun pelajar berubah, cara dan gaya mereka berubah, cabaran yang guru-guru terima pun berubah.

Jadi cara guru pun kena berubah.

Yang pentingnya, 'philosophy' pengajarannya jangan diubah pula.

No comments:

Post a Comment