Tuesday, December 21, 2010

Masa Lampau

Masa lampau itu ibarat cermin pandang belakang kenderaan. Perlu dilihat tapi hanya sekali-sekali. Yang penting adalah cermin hadapan.

No comments:

Post a Comment