Tuesday, October 19, 2010

'Physiognomy'

Pengelasan tumbuhan dibuat menggunakan taksonomi tertentu. Daripada Famili hinngalah ke skop terkecil iaitu species.

Akan tetapi bagi beberapa kes pengurusan di kawasan bandar, pengelasan tumbuhan juga boleh dibuat menerusi ciri-ciri 'Physiognomy'. Istilah ini didefinasikan sebagai ciri-ciri luaran yang digunakan untuk membezakan sesuatu organisma itu dengan organisma yang lain. Secara khususnya, pengkelasan berdasarkan 'Physiognomy' tumbuhan dibuat menerusi struktur tumbuhan dan juga bentuknya (Plant Structure & Living Form).

Sebagai contoh, pokok berduri, berdaun halus (tidak lebar) memerlukan jumlah air yang sedikit untuk menjalankan proses fotosintesisnya. Justeru, tumbuhan dengan cir-ciri luaran ini boleh hidup di kawasan kurang air seperti di gurun.

Contoh kedua, tumbuhan yang tidak mempunyai dahan berkayu dan hidup menjalar perlu air yang banyak untuk hidup. Untuk mendapatkan cahaya pula, tumbuhan dengan ciri-ciri luaran ini perlukan 'bantuan' baginya mendapatkan cahaya. Jadi ia mungkin memanjat atas tumbuhan lain, ataupun hidup di kawasan tanpa tumbuhan dominan (di atas gunung contohnya).

Pengelasan mengikut kaedah ini dibuat bagi mengenalpasti apakah fungsi dan cara hidup utama tumbuhan di kawasan bandar. Maklumat ini amat berguna untuk membantu pemilihan tumbuhan yang sesuai ditanam di kawasan bandar, bagi menyelaraskan dengan status guna tanah di sesuatu kawasan.

Bagi manusia pula, adakah cici-ciri luaran ini menjadi faktor penentu? Dalam mendapatkan kerjaya misalnya.

Sebagai contoh:

1) Wanita dengan rupa paras jelita lebih cenderung mendapat kenaikan pangkat berbanding dengan yang kurang jelita tetapi punya prestasi cemerlang.
2) Lelaki dengan suara lantang lebih kerap dicalonkan untuk mana-mana jawatan dalam organisasi berbanding mereka yang berusara halus (walaupun punya aspirasi dan idea bernas).
3) Aduan dari penduduk di kelompok kawasan perumahan elit @ rumah banglo sentiasa mendapat keutamaan daripada majlis daerah berbanding mereka yang menginap di kawasan rumah pangsa @ luar bandar.

Jika benar, maka kita sama seperti tumbuhan. 'Physiognomy' yang ada pada kita digunakan sebagai medium penentu tahap layanan yang selayaknya dan seharusnya kita terima, dengan mengabaikan nilai keadilan, kesaksamaan, toleransi, kemanusiaan dan kebijaksanaan yang telah Allah berikan pada manusia.

Wallahua'lam...

No comments:

Post a Comment