Thursday, September 22, 2011

Sedikit Perkongsian Berkenaan Sistem Ujrah PTPTN

Semalam saya berbual dengan salah seorang pegawai perundangan di PTPTN. Beliau menjelaskan isu persoalan saya tentang beberapa perkara yang dinyatakan dalam perjanjian sistem Ujrah. Untuk berkongsi, saya sediakan dalam bentuk penulisan ringkas dan point form.

1) Secara principle, katakan seorang pelajar yang telah mengambil pinjaman PTPTN selama 3 semester. Pada semester ke-4 sekiranya apa-apa berlaku kepada peminjam (seperti kemalangan yang menyebabkan kematian atau keilatan kekal) yang juga menyebabkan pelajar tidak dapat menyambung pengajian, jumlah pinjaman 3 semester pertama tidak perlu dibayar semula. Ia akan dibayar oleh pihak Takaful.

2) Katakan seorang peminjam yang telah bergraduat, dan membayar mengikut jadual tanpa tunggakan selama 3 tahun. Pada tahun keempat, peminjam meninggal dunia dan tempoh bayaran balik masih berbaki dengan jumlah tertentu. Jumlah baki pinjaman yang tinggal tidak perlu dibayar semula. Ia akan dibayar oleh pihak Takaful.

3) Katakan seorang peminjam yang telah bergraduat, dan membayar tidak mengikut jadual sepatutnya dengan tunggakan selama 3 tahun. Kekadang bayar, kekadang tidak. kalaupun bayar, tidak penuh mengikut jumlah yang ditetapkan. Pada tahun keempat, peminjam meninggal dunia dan tempoh bayaran balik masih berbaki dengan jumlah tertentu. Juga, masih ada jumlah tunggakan yang tidak berbayar secara penuh semasa hayatnya untuk 3 tahun pertama. Dalam kes ini, jumlah baki pinjaman yang tinggal (iaitu baki pinjaman tahun keempat dan seterusnya) tidak perlu dibayar semula. Ia akan dibayar oleh pihak Takaful. Akan tetapi, jumlah baki tunggakan (yang tidak dibayar secara sempurna oleh peminjam dalam tempoh 3 tahun pertama semasa hayatnya perlu lah dijelaskan oleh penjamin ataupun waris peminjam.

4) Katakan seorang peminjam yang telah bergraduat, dan berdasarkan pinjaman dia perlu menjelaskan jumlah hutang pinjaman dalam tempoh 10 tahun (berdasarkan jumlah pinjaman). Sekiranya dia mampu menjelaskan hutang pinjaman kurang dari tempoh yang diberi (katakan 5 tahun selesai menjelaskan semua hutang), peminjam berhak meminta semula lejar premium dari pihak PTPTN. Lejar premium merupakan satu jumlah yang disediakan sebagai jaminan risiko peminjam tidak membayar mengikut jadual atau tidak mengikut masa yang ditetapkan (sekiranya saya tidak salah).

5) Peminjam yang tamat cemerlang (CGPA first class) berhak untuk menuntut penukaran status pinjaman kepada biasiswa kepada PTPTN. Bermakna, pelajar dalam status ini tidak perlu membayar semula pinjaman PTPTN. Ini merupakan hadiah yang diberikan oleh kerajaan kepada pelajar yang bertungkus lumus dalam pengajiannya. Akan tetapi, permohonan perlu dibuat. Ia tidak akan diberi secara automatik.

Ini apa yang dapat saya kongsikan. Maafkan saya sekiranya masih menyediakan maklumat yang salah atas kekurangan saya sendiri.

Sedikit komen. Pada saya, PTPTN atas arahan kerajaan masih bertindak seperti sebuah bank dengan polisi bayaran balik yang diketengahkan. Apapun, segala usaha yang dibuat untuk membantu meringakan pelajar masih dilihat relevan dan baik.

Jadi saya sambut baik usaha yang dibuat.

No comments:

Post a Comment