Friday, March 4, 2011

Khutbah Jumaat

Hari ini saya solat Jumaat di UniSA, kampus Mawson. Bukan di Wandana, ataupun UniAdelaide, ataupun City Masjid. ALhamdulillah, khutbah di sini amat menarik untuk didengar. Lebih praktikal dan lebih menarik perhatian. Walaupun cuma khutbah tadi disampaikan selama tak sampai 10 minit.

Suka untuk saya berkongsi isi khutbah jumaat yang didengar hari ini.

Khatib berkhutbah yang kandungan Al-Quran mula dikumpulkan untuk dijilidkan pada zaman saidina Abu Bakar As Siddiq. Sejarah bermula apabila Abu Bakar berjumpa dan berbincang dengan saidina Omar Al Khattab, berkenaan peri pentingnya menjilidkan Al-Quran setelah ramai hafiz Al-Quran mati syahid dalam peperangan dengan golongan yang tidak ingin membayar zakat.

Selepas itu, saidina Abu Bakar As Siddiq dan saidina Omar Al Khattab berjumpa dengan Zaid bin Thabit, merupakan seorang yang sanagt jujur, dipercayai dan juga adalah orang yang menghafal Al Quran. Atas kelebihnnya, beliau diamanahkan oleh Abu Bakar untuk menguruskan hal mengumpulkan Al Quran untuk dijilidkan.

Isi khutbah ini mengejutkan saya yang selama ini hanya mengetahui Al Quran dijilidkan pada zaman saidina Othman ibn Affan. Kata khatib, pada zaman saidina Othman, Al Quran mula dijilidkan dengan mashaf yang sama dan mula diedarkan ke negeri-negeri lain. Akan tetapi sejarah pengumpulan Al Quran pula bermula sejak zaman pemerintahan sahabat yang pertama selepas Bagin Muhammad sallallahualaihiwassalam.

Ini berbeza dengan pengumpulan kitab Bible, di mana kitab agama Kristian itu hanya mula dikumpulkan dan dijilidkan selepas beratus-ratus tahun oleh Ahli-ahli Kitab. Dek kerana itu, banyak kesilapan dan pengolahan yang berbeza dengan ayat asal yang diturunkan kepada rasul pada zaman sebelum Islam itu.

Banyak lagi sebenarnya sejarah Islam yang belum saya ketahui. Moga saya terus diberi peluang untuk mempelajari dan mengetahui tentang Islam dan ilmunya.

No comments:

Post a Comment